Privacy policy

Wij vinden uw vertrouwen in DW WebDesign uitermate belangrijk, uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Wanneer u ons persoonsgegevens overmaakt, zien wij erop toe hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. In deze privacy policy leest u welke gegevens wij waar verzamelen en hoe wij de beveiliging van deze gegevens garanderen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.webdesignvakantiewoningen.be, onder beheer van DW CommV (hierna genoemd “DW WebDesign”, “wij” of “ons”). Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten en onze website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacyverklaring.

1. Welke gegevens verzamelen wij?
1a Sommige gegevens die voortvloeien uit één of meer bezoeken aan www.webdesignvakantiewoningen.be worden permanent bewaard in Google Analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

1b We verzamelen alle (aan)vragen die via ons contactformulier op de website worden verstuurd. Deze aanvragen komen binnen in een met 2-step-verification beveiligde O365-account. De inhoud van onze communicatie via e-mail wordt zolang bijgehouden als nodig is om u onze diensten te kunnen verlenen. De info ontvangen via ons website contactformulier, wordt tevens bewaard in onze webserverdatabase, zodat wij steeds kunnen refereren naar uw aanvraag in geval van betwisting.

Verder verzamelen we contactgegevens (naam, functie, e-mail adres, telefoonnummers) indien u ons deze bezorgt.

1c DW WebDesign zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en gearchiveerde gegevens in onze 0365-account, dit via de 2-step-verification. Onze webserver database is beveiligd op basis van ons uniek IP-adres in combinatie met 2-step-verification en een actieve firewall.

2. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
Voor het opmaken van een offerte
Voor de uitvoering van een overeenkomst met DW WebDesign
Om uw bedrijf toe te voegen als klant in ons facturatieprogramma, en dus het verzenden van facturen en invorderingen van betalingen mogelijk te maken
Voor statistische doeleinden
Om een domeinnaam te registreren in opdracht van u
Om een samenwerking met een derde partij mogelijk te maken ter realisatie van de website, nl. fotografen, copywriters, vertaalbureaus
Om uw website te optimaliseren en te voorzien van alle nodige functionaliteiten in opdracht van SEA doeleinden.
Om een social media profiel op te maken in opdracht van u
Om u slechts uitzonderlijk te informeren over gebeurtenissen die betrekking hebben op onze diensten en uw website
Om onze werking en diensten te evalueren
Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

3. Bekendmaking persoonsgegevens aan derden
Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend mits uw toestemming, wanneer het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.
Indien het noodzakelijk is dat DW WebDesign uw persoonsgegevens aan derden overmaakt, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring.

Gegevens die door de klant aan DW WebDesign zijn verstrekt worden niet aan derden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:

Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo’n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): DNS.be (voor .be-domeinnamen), openprovider (voor domeinnamen met alle andere mogelijke extensies).
Bij een samenwerking met een derde partij voor het kunnen realiseren van onze diensten, met name voor fotografie, copywriting, vertaling, social media of SEA.
In alle overige gevallen zal DW WebDesign uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.

4. Hoelang bewaren wij deze persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden (zoals beschreven in de Privacy verklaring onder ‘2. Gebruik persoonsgegevens’ of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘3. Bekendmaking aan derden’.

5. Wat zijn uw rechten?
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met DW WebDesign via ‘privacy@dwwebdesign.be’.

U kan te alle tijde uw rechten uitoefenen, mits voorlegging van de nodige identificatie. Wij verbinden ons ertoe tijdig te beantwoorden aan uw verzoeken of klachten.
U heeft recht op toegang en verbetering van persoonsgegevens.
U heeft recht op schrapping van uw persoonsgegevens ‘right to be forgotten’,
Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,
Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens,
Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking – geheel of gedeelteijk – van uw persoonsgegevens.
Let wel, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen!
Naar aanleiding van uw verzoek tot het aanpassen of schrappen van uw persoonsgegevens, zal er verder geen gebruik maken van uw gegevens en worden enkel die gegevens bewaard voor zover en in de mate dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kan u ook klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact) of via communication@apd-gba.be

6. Beveiliging van persoonsgegevens
DW WebDesign verbindt er zich toe om redelijke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Een deel van uw persoonsgegevens, die verzameld werden via e-mail, worden bewaard in de Cloud mits extra beveiliging via 2-step-verification.

De veiligheid van uw logins (Webmail, O365, externe koppelingen) hangt ook mee af van de geheimhouding van uw wachtwoord om toegang te krijgen tot deze platformen. Indien u DW WebDesign verzocht heeft uw login bij te houden of ons herhaaldelijk vroeg om de login te resetten, wordt deze bewaard in een beveiligde applicatie. De bewaarde logins worden geëncrypteerd en zijn enkel toegankelijk voor DW WebDesign mits login.

Wanneer u vreest of vaststelt dat iemand toegang genomen heeft tot uw logins, raden wij u ten sterkste aan uw wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen en contact op te nemen met ons.

7. Contacteer DW WebDesign
Indien u vragen of klachten heeft over deze Privacy Policy kunt u steeds terecht op het e-mailadres privacy@dwwebdesign.be Daarnaast kan u ook rechtstreeks contact opnemen met DW CommV (BTW: BE ???.???.???) via de contactpagina of via de post: DW CommV, Vrezeveld 78, 9790 Wortegem Petegem.

8. Disclaimer
DW WebDesign is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

FAQ

Zijn er verborgen of extra kosten?

Nee, absoluut niet. We stellen een transparante offerte op, inclusief een eenmalige prijs voor het volledig opleveren van uw website volgens uw wensen. Extra kosten tijdens het proces worden alleen toegevoegd na jouw goedkeuring.

Bovendien, voor duidelijkheid en zekerheid op lange termijn, omvat de offerte ook een jaarlijkse kost voor onderhoud en hosting. Geen onverwachte kosten achteraf, en volledige openheid gedurende het hele proces. Uw tevredenheid staat bij ons voorop.

Ik heb al een domeinnaam geregistreerd. Wat nu?

Geen zorgen. Verhuizen is eenvoudig zolang er nog geen website is gekoppeld aan de domeinnaam. Optioneel faciliteren wij domein- en websiteoverdrachten, zelfs voor domeinnamen met de extensie .be. Bovendien nemen wij de registratie van andere extensies graag voor u uit handen. Laat ons deze eventuele zorgen wegnemen en uw domeinnaam beheren.

Ik beschik reeds over een domeinnaam en een operationele website.

Als u uw domeinnaam en website reeds host bij een betrouwbare en hoogwaardige hostingprovider, is het niet nodig te verhuizen. Mocht u echter niet meer tevreden zijn over de huidige hostingdiensten of als er om andere redenen een verhuis nodig is, staan wij klaar om dit samen met u te bespreken en indien gewenst te regelen. Sommige hostingproviders bieden de mogelijkheid om websites kosteloos te verhuizen naar hun eigen servers, en we kunnen deze optie met u doornemen. Uw tevredenheid en de optimale werking van uw website zijn onze prioriteit.

Ik woon niet in de buurt Is dat een probleem?

Geografische afstand vormt geen enkel obstakel voor onze dienstverlening! Ook al woont u niet in de directe omgeving, geen zorgen. Er zijn op heden diverse communicatiemogelijkheden waarmee we moeiteloos alle benodigde informatie kunnen uitwisselen. Of het nu gaat om een telefoongesprek, e-mail, WhatsApp, Teams of chat, er zijn meerdere opties om op afstand samen te werken. En voor nog meer gemak kunnen wij desgewenst zelfs uw device overnemen via AnyDesk. Uw locatie hoeft dus geen belemmering te zijn voor het creëren van een prachtige website. Ontdek de grenzeloze mogelijkheden van onze diensten, ongeacht waar u zich bevindt!